Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy

Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy je dalším výstupem projektu. Vzdělávací program zahrnuje soubor teoretických znalostí i praktických dovedností, které vybaví pedagogy pro podporu žen a dívek při budování kariéry v oborech STEMS. Školení obsahuje jak část prezenční výuky, tak část výuky online.

Příručka pro studenty

Příručka pro studenty slouží jako úvod k cílům projektu STEAMY WONDERS a zaměřuje se na pochopení potenciálu žen v sektorech STEAM, ale také na budování kompetence a sebedůvěry učitelů odborného vzdělávání a přípravy pro práci v online prostředí. Manuál obsahuje následující moduly:

Modul 1: Budování a pochopení potenciálu sektoru STEAM pro ženy a zkoumání překážek, kterým mnoho žen v tomto sektoru čelí.

Modul 2: Budování kompetence a důvěry učitelů odborného vzdělávání a přípravy pro práci v online prostředí

Modul 3: Školicí materiály na podporu učitelů odborného vzdělávání a přípravy a odborníků na kariérové poradenství při rozvoji jejich digitálních dovedností.

Samoučení

Tato část školení se skládá z dodatečných výukových materiálů pro individuální výuku, jejichž cílem je vybudovat porozumění potenciálu odvětví STEAM pro ženy. Zdroje se zabývají následujícími tématy:

- Krátká historie žen v sektorech STEAM
- Sociální a kulturní bariéry, které brání ženám v zapojení do STEAM
- Boj s genderovými stereotypy (našimi vlastními i společenskými)
- Jak mohou ženy dosáhnout svého potenciálu ve STEAM
- Rozvoj odolnosti, znovuobjevení sebevědomí a mluvení za sebe
- Řízení kariéry

Další zdroje SDL zaměřující se na budování kompetence a sebedůvěry učitelů odborného vzdělávání a přípravy pro práci v online prostředí budou k dispozici ve druhé části výuky SDL.

Budování porozumění potenciálu sektoru STEAM pro ženy a zkoumání překážek, kterým mnoho žen v tomto sektoru čelí

Budování kompetence a důvěry učitelů odborného vzdělávání a přípravy pro práci v online prostředí

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.

cs_CZCzech