Vítejte v

STEAMY WONDERS MOOC

Vítejte na Steamy Wonders MOOC! Tento vzdělávací portál byl vyvinut na podporu žen, které aspirují na rozvoj kariéry v sektorech STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika), a nabízí širokou škálu vzdělávacích zdrojů zaměřených na posouzení jejich vlastních schopností, a také na rozvoj jejich dovednosti a sebevědomí, které jim pomohou identifikovat potenciální kariéry v oborech STEAM.

IO1

Zdroje založené na výzvách pro ženy v odvětvích STEAM

Tyto vzdělávací zdroje obsahují sadu 35 interaktivních infografik, které podporují zapojení žen do povolání v sektorech STEAM. Vzdělávací zdroje reagují na výzkumy, které identifikovaly hlavní bariéry pro zapojení žen do sektorů STEAM. Na tvorbě interaktivních infografik se podíleli všichni partneři projektu STEAMY WONDERS.

IO2

Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy

Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy je dalším výstupem projektu. Vzdělávací program zahrnuje soubor teoretických znalostí i praktických dovedností, které vybaví pedagogy pro podporu žen a dívek při budování kariéry v oborech STEMS. Školení obsahuje jak část prezenční výuky, tak část výuky online.

Komunita praxe

Komunita praxe je skupina lidí, kteří sdílejí společné zájmy v konkrétní oblasti a scházejí se, aby sdíleli společné znalosti a dovednosti. Komunita praxe projektu Steamy Wonders byla založena s cílem zapojit ženy do kolektivního vzdělávacího procesu. Každá účastnice komunity se může vzdělávat, vyměňovat si zkušenosti s ostatními členkami komunity. Mezi hlavní témata patří: zkoumání překážek pro uplatnění žen v technických oborech; diskriminace, kterým čelí mnoho žen v odvětvích STEAM; hledání způsobů, jak budovat své schopnosti a sebevědomí pro uplatnění v technických a vědeckých oborech.

Women and Girls In STEAM
Fórum Ženy a dívky v oborech STEAM propaguje hlas dívek a žen, které pracují nebo chtějí pracovat ve technickém, vědeckém či kreativním sektoru. Fórum funguje jako platforma, na které mohou ženy z celé Evropy vytvářet nová spojení a získávat od sebe podporu a inspiraci.
Steamy Wonders
Community Of Practise

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.

cs_CZCzech