Stručno osposobljavanje za edukatore

Program stručnog osposobljavanja za edukatore u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju sastoji se od skupa pedagoških i tehničkih smjernica koje imaju za cilj pružiti podršku edukatorima na prvoj liniji i stručnjacima za upravljanje karijerom da izgrade razumijevanje potencijala žena u STEAM sektorima, kao i da podrže njihov kontinuirani profesionalni razvoj i omogućiti im da prošire svoju praksu poučavanja u nova okruženja za online učenje.

Priručnik za edukatore

Priručnik za edukatore služi kao uvod u ciljeve projekta STEAMY WONDERS i usredotočuje se na razumijevanje potencijala žena u STEAM sektorima, kao i na izgradnju kompetencije i samopouzdanja edukatora strukovnog obrazovanja za rad u online okruženjima. Priručnik se sastoji od sljedećih modula:

Modul 1: Izgradnja i razumijevanje potencijala STEAM sektora za žene i ispitivanje prepreka s kojima se mnoge žene suočavaju u sektoru.

Modul 2: Izgradnja kompetencije i samopouzdanja edukatora strukovnog obrazovanja za rad u online okruženju

Modul 3: Materijali za osposobljavanje za potporu strukovnim edukatorima i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje kako bi razvili svoje digitalne vještine.

Samousmjereno učenje

Ovaj dio sesije obuke sastoji se od dodatnih materijala za samousmjereno, individualno učenje s ciljem izgradnje razumijevanja potencijala STEAM sektora za žene. Resursi će se baviti sljedećim temama:

- Kratka povijest žena u STEM-u
- Društveni, kulturni čimbenici koji udaljavaju žene od STEM-a
- Borba protiv rodno utemeljenih stereotipa (naših i pomaganje drugima u tome)
- Kako žene mogu ostvariti svoj potencijal u STEM-u
- Razvijanje otpornosti, ponovno otkrivanje samopouzdanja i govor u svoje ime
- Upravljanje karijerom

Dodatni resursi za samousmjereno učenje koji se usredotočuju na izgradnju kompetencije i samopouzdanja nastavnika strukovnog obrazovanja za rad u online okruženju dostupni su u drugom dijelu Samousmjerenog učenja.

Izgradnja razumijevanja potencijala STEAM sektora za žene i ispitivanje prepreka s kojima se mnoge žene suočavaju u tom sektoru

Izgradnja kompetencija i samopouzdanja edukatora strukovnog obrazovanja za rad u online okruženjima

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

hrCroatian