Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για Εκπαιδευτές ΕΕΚ

Το πρόγραμμα ΙΕΚ για τους καθηγητές ΕΕΚ περιλαμβάνει ένα σύνολο παιδαγωγικών και τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής και εμπειρογνωμόνων διαχείρισης σταδιοδρομίας για την κατανόηση των δυνατοτήτων των γυναικών στους τομείς STEAM, καθώς και για την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και τη δυνατότητα να επεκτείνουν την πρακτική τους σε νέα επιγραμμικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Εγχειρίδιο Μαθητευομένου

Το Εγχειρίδιο Μαθητευομένου χρησιμεύει ως εισαγωγή στους στόχους του έργου STEAMY WONDERS και επικεντρώνεται στην κατανόηση των δυνατοτήτων των γυναικών στους τομείς STEAM, καθώς και στην οικοδόμηση της ικανότητας και της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών ΕΕΚ να εργάζονται σε on-line περιβάλλοντα. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Ενότητα 1: Αξιοποίηση και κατανόηση του δυναμικού του τομέα STEAM για τις γυναίκες και εξέταση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στον τομέα.

Ενότητα 2: Οικοδόμηση της ικανότητας και της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών ΕΕΚ να εργάζονται σε διαδικτυακό περιβάλλον.

Ενότητα 3: Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των εμπειρογνωμόνων επαγγελματικού προσανατολισμού για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση

Αυτό το μέρος της εκπαιδευτικής ενότητας αποτελείται από πρόσθετο υλικό αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για ατομική μάθηση με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων των τομέων STEAM για τις γυναίκες. Οι πόροι θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

- Σύντομη ιστορία των γυναικών στον τομέα STEM
- Κοινωνικοί, πολιτιστικοί παράγοντες που ωθούν τις γυναίκες μακριά από το STEM
- Καταπολέμηση των στερεοτύπων που βασίζονται στο φύλο (των δικών μας και της βοήθειας προς τους άλλους)
- Πώς οι γυναίκες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο STEM
- Ανάπτυξη ανθεκτικότητας, ανακάλυψη της αυτοπεποίθησής σας και υπεράσπιση του εαυτού σας
- Διαχείριση καριέρας

Πρόσθετοι πόροι αυτοκατευθυνόμενης μάθησης που εστιάζουν στην ανάπτυξη της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης των καθηγητών ΕΕΚ να εργάζονται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα θα είναι διαθέσιμοι στο δεύτερο μέρος της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης SDL.

Κατανόηση των δυνατοτήτων του τομέα STEAM για τις γυναίκες και εξέταση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στον τομέα.

Ανάπτυξη της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης των διδασκόντων ΕΕΚ να εργάζονται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek