Zdroje založené na výzvách pro ženy v odvětvích STEAM

Tyto vzdělávací zdroje obsahují sadu 35 interaktivních infografik, které podporují zapojení žen do povolání v sektorech STEAM. Vzdělávací zdroje reagují na výzkumy, které identifikovaly hlavní bariéry pro zapojení žen do sektorů STEAM. Na tvorbě interaktivních infografik se podíleli všichni partneři projektu STEAMY WONDERS.

Modul 1

Věda

Tento modul obsahuje řadu vzdělávacích zdrojů určených pro ženy, které touží po kariéře v oblasti vědy. Vzdělávací zdroje podporují zapojení žen právě v této oblasti.

Modul 2

Technika

Tento modul obsahuje řadu vzdělávacích zdrojů určených pro ženy, které touží po kariéře v oblasti technologií. Vzdělávací zdroje podporují zapojení žen právě v této oblasti.

Modul 3

Inženýrství

Tento modul obsahuje řadu vzdělávacích zdrojů určených ženy, které touží po kariéře ve inženýrství. Vzdělávací zdroje podporují zapojení žen právě v této oblasti.

Modul 4

Umění

Tento modul obsahuje řadu vzdělávacích zdrojů určených pro ženy, které touží po kariéře v průmyslovém a uměleckém dizajnu. Vzdělávací zdroje podporují zapojení žen právě v této oblasti.

Modul 5

Matematika

Tento modul obsahuje řadu vzdělávacích zdrojů určených pro ženy, které touží po kariéře v matematice. Vzdělávací zdroje podporují zapojení žen právě v této oblasti.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.

cs_CZCzech