Καλώς ήρθατε στο

STEAMY WONDERS MOOC

Καλώς ήρθατε στο MOOC Steamy Wonders! Αυτό το MOOC αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις γυναίκες που φιλοδοξούν να αναπτύξουν καριέρα στους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά), προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πόρων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των δικών τους ικανοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να τις βοηθήσει να εντοπίσουν πιθανές σταδιοδρομίες σε "ανδροκρατούμενους" τομείς STEAM

IO1

Πόροι βασισμένοι σε προκλήσεις για γυναίκες στο STEAM

Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν έναν εγχειρίδιο με 35 διαδραστικά γραφήματα που αφορούν τις προσωπικές ελλείψεις των ατόμων, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τη σωστή επιλογή σταδιοδρομίας στο STEAM. Θα αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα κινήτρων, αυτοπεποίθησης, σχεδιασμού, ανθεκτικότητας και διαχείρισης της σταδιοδρομίας που έχουν εντοπιστεί σε έρευνες ως βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τις γυναίκες στο STEAM. Κάθε εταίρος θα αναπτύξει το περιεχόμενο για 1 διαδραστικό γράφημα για κάθε ένα από τα θέματα/τομείς σταδιοδρομίας STEAM.

IO2

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για Εκπαιδευτές ΕΕΚ

Το πρόγραμμα ΙΕΚ για τους καθηγητές ΕΕΚ περιλαμβάνει ένα σύνολο παιδαγωγικών και τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής και εμπειρογνωμόνων διαχείρισης σταδιοδρομίας για την κατανόηση των δυνατοτήτων των γυναικών στους τομείς STEAM, καθώς και για την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και τη δυνατότητα να επεκτείνουν την πρακτική τους σε νέα επιγραμμικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Κοινότητα Πρακτικής Εφαρμογής

Μια Κοινότητα Πρακτικής Εφαρμογής (ΚΠΕ) είναι μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα σε έναν συγκεκριμένο τομέα και συναντώνται για να μοιραστούν κοινές γνώσεις και δεξιότητες. Η Κοινότητα Πρακτικής Εφαρμογής Steamy Wonders δημιουργήθηκε με στόχο να εμπλέξει τις γυναίκες σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης στην οποία η καθεμία μπορεί να μάθει από τις γνώσεις και τις εμπειρίες της άλλης και να υποστηρίξει η μία την άλλη μέσω της δικτύωσης και της συλλογικής εργασίας σε σχέση με τον κοινό τομέα ενδιαφέροντος και τα συναφή θέματα: εξέταση των εμποδίων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στους τομείς STEAM και εξεύρεση τρόπων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της ικανότητάς τους στην επιδίωξη καριέρας στην επιστήμη.

Women and Girls In STEAM
Το Φόρουμ "Γυναίκες και κορίτσια στο STEAM" προωθεί τη φωνή των κοριτσιών και των γυναικών που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στον επιστημονικό, δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, καθώς και τη συμβολή τους στην άσκηση επιρροής στη χάραξη πολιτικής και στην ενθάρρυνση αλλαγών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το φόρουμ λειτουργεί ως πλατφόρμα στην οποία γυναίκες από όλη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις και να λάβουν υποστήριξη και έμπνευση η μία από την άλλη.
Steamy Wonders
Community Of Practise

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek