Πόροι βασισμένοι σε προκλήσεις για γυναίκες στο STEAM

Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν έναν εγχειρίδιο με 35 διαδραστικά γραφήματα που αφορούν τις προσωπικές ελλείψεις των ατόμων, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τη σωστή επιλογή σταδιοδρομίας στο STEAM. Θα αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα κινήτρων, αυτοπεποίθησης, σχεδιασμού, ανθεκτικότητας και διαχείρισης της σταδιοδρομίας που έχουν εντοπιστεί σε έρευνες ως βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τις γυναίκες στο STEAM. Κάθε εταίρος θα αναπτύξει το περιεχόμενο για 1 διαδραστικό γράφημα για κάθε ένα από τα θέματα/τομείς σταδιοδρομίας STEAM.

Ενότητα 1

Επιστήμη

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνονται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της επιστήμης και έχει ως στόχο να τις παρακινήσει να εργαστούν για μια επιστημονική σταδιοδρομία.

Ενότητα 2

Τεχνολογία

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να εργαστούν σε επαγγέλματα τεχνολογίας.

Ενότητα 3

Μηχανική

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της μηχανικής και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να διαχειριστούν και να προχωρήσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη στον τομέα της μηχανικής.

Ενότητα 4

Τέχνες

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητά τους σε μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των τεχνών.

Ενότητα 5

Μαθηματικά

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στα μαθηματικά και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να σχεδιάσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα μαθηματικά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek