Γερμανία

Arts

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητά τους σε μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των τεχνών.

Εγχειρίδιο δασκάλου

Πόροι

Επιλέξτε γλώσσα

uk

Προβολή στα Αγγλικά

germany

Προβολή στα Γερμανικά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek