Resursi za učenje koje se bazira na izazovima za žene u STEAM-u

Ovi resursi se sastoje od zbirke alata od 35 interaktivnih infografika koje se bave osobnim nedostacima pojedinaca kako bi im se omogućilo da prepoznaju pravi izbor vlastite karijere u STEAM-u. Adresira se nedostatak motivacije, samopouzdanja, planiranje, otpornost i upravljanje karijerom koji su u istraživanju identificirani kao ključni inhibitori žena u STEAM-u. Svaki partner je razvio sadržaj za 1 interaktivnu infografiku za svaku STEAM temu/karijeru.

Modul 1

Znanost

Ovaj modul se sastoji od niza obrazovnih resursa namijenjenih ženama koje žele ostvariti karijeru u području znanosti i imaju za cilj motivirati ih da grade svoju znanstvenu karijeru.

Modul 2

Tehnologija

Ovaj modul sastoji se od niza obrazovnih resursa namijenjenih ženama koje žele graditi karijeru u tehnologiji i žele im pomoći da izgrade svoje samopouzdanje za rad u tehnološkim profesijama.

Modul 3

Inženjering

Ovaj modul sastoji se od niza obrazovnih resursa namijenjenih ženama koje žele ulagati u karijeru u inženjerstvu i s ciljem pružanja pomoći u upravljanju karijerom i profesionalnom razvoju u području inženjerstva

Modul 4

Umjetnost

Ovaj modul se sastoji od niza obrazovnih resursa namijenjenih ženama koje žele ostvariti karijeru u kreativnom i kulturnom sektoru i imaju za cilj pomoći im da izgrade svoju otpornost za uspješnu karijeru u umjetnosti.

Modul 5

Matematika

Ovaj modul sastoji se od niza obrazovnih resursa namijenjenih ženama koje žele izgraditi karijeru u matematici i kako bi im se pomoglo u planiranju uspješne karijere u matematici.

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

hrCroatian