Ιρλανδία

Τεχνολογία

Περιγραφή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνεται σε γυναίκες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία και έχει ως στόχο να τις βοηθήσει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να εργαστούν σε επαγγέλματα τεχνολογίας.

Εγχειρίδιο δασκάλου

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek